Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Who wants to be a millionaire? (Present Simple ten...

ENGLISH KIDS FUN: Present Simple online activities

 
ENGLISH KIDS FUN: Present Simple online activities:  Present Simple online activities.

ENGLISH KIDS FUN: Daily routines song for kids

ENGLISH KIDS FUN: The million pound drop game: present simple

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013


Song:In the jungle the mighty jungle

Ee-e-e-um-um-a-weh
Ee-e-e-um-um-a-weh

Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh

In the jungle, the mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle, the quiet jungle
The lion sleeps tonight

Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh

Near the village, the peaceful village
The lion sleeps tonight
Near the village, the quiet village
The lion sleeps tonight

Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh

Hush my darling, don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling, don't fear my darling
The lion sleeps tonight

Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh
Wimoweh, wimoweh, wimoweh, wimoweh

Ee-e-e-um-um-a-weh
Ee-e-e-um-um-a-weh